Observatori alegeri

Acreditare observatori Alegeri Prezidențiale
 
Pot fi acreditați ca observatori interni reprezentanții organizațiilor neguvernamentale care au în obiectul de activitate apărarea democrației și a drepturilor omului sau observarea alegerilor, care sunt legal constituite cu cel puțin 6 luni înainte de data alegerilor. Persoanele desemnate de aceste organizații ca observatori interni nu pot avea apartenență politică.
Solicitanții trebuie să trimită pe e-mail (gepurescu@yahoo.com) Asociației România Fără Ei localitatea unde vor sa fie observatori, o Declarație de neapartenență politică și o copie a Cărții de Identitate. Declaratie de neapartenenta politicaAcestea sunt transmise Biroului Electoral la care este arondata sectia de votare unde vor sa observe alegerile. Biroul Electoral elibereaza Acreditarea personala ce poate fi ridicata direct de catre observator.
Acreditarea observatorilor interni se face de către birourile electorale județene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului București și biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate, pentru toate secțiile de votare din raza de competență a acestora, la cererea scrisă a conducerii organizațiilor neguvernamentale din România, făcută cu cel puțin 5 zile înaintea datei alegerilor.
Pot fi acreditate ca observatori interni doar persoanele propuse de acele organizații neguvernamentale care prezintă o adeverință privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (3), eliberată de Autoritatea Electorală Permanentă. Adeverința poate fi solicitată până cel mai târziu cu 10 zile înaintea datei alegerilor.
Persoanele acreditate pot asista la operațiunile electorale în ziua votării, începând cu ora 6,00 și terminând cu momentul încheierii și semnării de către membrii biroului electoral al secției de votare a procesului-verbal de constatare a rezultatelor votării în secția respectivă, numai dacă prezintă actul de acreditare, care este valabil și în copie. Acestea nu pot interveni în niciun mod în organizarea și desfășurarea alegerilor, având numai dreptul de a sesiza în scris președintele biroului electoral în cazul constatării unei neregularități. Orice act de propagandă electorală, precum și încălcarea în orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sancțiunilor legale, suspendarea acreditării de către biroul electoral care a constatat abaterea, iar în ziua votării, îndepărtarea imediată a persoanei respective din secția de votare.
La biroul electoral al secției de votare, persoanele acreditate pot staționa numai în spațiul stabilit în acest sens în sala de votare de către președintele biroului electoral al secției de votare. Acreditarea permite accesul titularului acesteia și în spațiul special amenajat în acest sens la biroul electoral județean, al sectorului municipiului București sau la biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate care a emis acreditarea.
Nu am mai stat sa facem un ghid pentru observatori, sunt multe pe internet si aveti un exemplu aici:
Insa este nevoie de cateva precizari:
1. Sa aveti la voi o copie a legii alegerii presedintelui: http://www.bec2014.ro/wp-content/uploads/2014/09/Lege-370-2004-actualizata-2014.pdf
2. Sa aveti coli de scris si pix pentru ca orice reclamatie se face in scris presedintelui sectiei de votare. Daca acesta nu este dornic de a rezolva plangerea trimiteti o poza a ei si vedem ce putem face oficial la Biroul Electoral.
3. Pentru observatori se stabileste un loc in sectie unde are voie sa stea, spre deosebire de alte tipuri de alegri unde observatorul poate merge liber prin sectie. Nu puteti interfera cu procesul de vot, dar puteti sesiza neregulile. Sesizand aduceti presiunea necesara pe comisie pentru a fi corecti.
4. La numaratoarea vturilor sa cereti o copie a procesului verbal sau sa il fotografiati.
5. Nu va lasati intimidati.
George Epurescu
Presedinte Asociatia Romania fara Ei
tel: 0742689126
Fax: 0214043631
gepurescu@yahoo.com